การเสียชีวิตจากการชกมวยเกิดขึ้นได้ในกรณีไหน

การชกมวยนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดคือการถูกชกที่ศรีษะ โดยปกติแล้ว เนื้อสมองนั้นจะถูกคุ้มกันโดยกระโหลกศรีษะของมนุษย์ทำให้สามารถป้องกันจากแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่ง แต่หากมีเลือดออกในสมองหรือถูกกระแทกอย่างรุนแรงเกินไป จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ามีความดันกดทับสมอง

หากเนื้อสมองส่วนไหนถูกกดทับก็จะสูญเสียความสามารถไป เช่นไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวกลายเป็นอัมพาต หรือ ถ้าถูกในส่วนของการพูด ก็จะพูดไม่ชัด พูดไม่เป็นคำ หรืออาจถึงขั้นหายใจเองไม่ได้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

ซึ่งหากภาวะเช่นว่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการสมองบวม ทำให้การไหลเวียนของเลือดติดขัด เลือดไม่ไปเลี้ยงที่สมองและอาจจะเกิดภาวะสมองตายขึ้นได้ ในปัจจุบันทางสถาบันมวยโลกต่างๆให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง หากนักมวยคนไหน ถูกต่อยแล้วโดนนับ แม้จะยืนขึ้นมาได้ แต่มีการทรงตัวที่ไม่ดี เดินเป๋ ทางกรรมการจะยุติการชกทันที เพราะอาการเดินไม่ตรงนั้นแสดงให้เห็นว่าสมองในส่วนควบคุมการทรงตัวนั้นมีปัญหาแล้ว

ซึ่งในช่วงเวลาปี 1995-2005 นักมวยจากฟิลิปปินมีการเสียชีวิตจากการเดินทางไปต่อยในต่างประเทศมากกว่าประเทศอื่น ทางสมาคมมวยสากลของฟิลิปปินจึงได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียน นักมวยที่จะออกไปชกในต่างประเทศจะต้องได้รับการตรวจร่างกายก่อน และเช็คว่าชกในครั้งหลังสุดกี่วัน เพื่อไม่ให้เกิดการชกถี่เกินไปจนร่างกายบาดเจ็บ ซึ่งหลังจากมีการเข้มงวดมากขึ้น ทำให้ปํญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับนักมวยชาวฟิลลิปปินอีกเลย