ผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ผู้ตัดสินที่จะสามารถลงทำการตัดสินภายในสนามได้นั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของการตัดสินเสียก่อนจะต้องทำหน้าที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎและกติกาที่กำหนดไว้ โดยจะเริ่มการตัดสินได้ต่อเมื่อเข้าไปในสนามฟุตบอลเพื่อทำการตัดสิน

ผู้ที่ตัดสินภายในสนามนั้นจะมีอำนาจในการให้โทษแก่นักกีฬาฟุตบอลได้จะครอบคลุมถึงผู้ที่กระทำความผิดภายในสนามของการแข่งขัน หรือเป็นการเป่าเสียงนกหวีดเพื่อหยุดเกมการแข่งขันไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือลูกฟุตบอลได้ออกนอกจากเส้นขอบของสนามไปแล้ว

ลักษณะในการตัดสินตามความจริงของผู้ตัดสินภายในสนามจะต้องคำนึงถึงการเล่นจังหวะครั้งสุดท้ายและจะพิจารณาผลของการเล่นครั้งนั้นผู้ตัดสินภายในสนามจะต้องพิจารณาดังนี้

 

  1. ปฏิบัติไปตามกฎและกติกาที่กำหนดไว้เบื้องต้น
  2. ผู้ตัดสินอาจให้โทษถึงการอาจระงับการเล่นเมื่อผู้ที่กระทำความผิดชั่วขณะ ในเมื่อพิจารณาแล้วผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบต่อการเล่นจึงให้เกมการแข่งขันดำเนินต่อไป
  3. ในระหว่างการแข่งขันผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินจะต้องมีการจดบันทึกระหว่างการแข่งขันเสมอ เพื่อเป็นการรักษาเวลาและให้เล่นได้อย่างเต็มเวลา หรืออาจจะตามเวลาที่ได้ตกลงกันก่อนทำการแข่งขัน เกิดขึ้น และจะต้องมีการทดระยะเวลาออกไปเมื่อมีเหตุการณ์ดังนี้เช่น การบาดเจ็บของนักกีฬาระหว่างมีการแข่งขัน หรือเหตุการณ์อื่นๆ
  4. ผู้ตัดสินจะมีอำนาจในการพิจารณาให้หยุดเกมการแข่งขันเมื่อมีผู้เล่นได้ทำผิดกฎกติกาของการแข่งขัน ผู้ตัดสินจะสั่งหยุดเกมการแข่งขันชั่วขณะ หรือจะสั่งให้เกมการแข่งขันครั้งนั้นได้หยุดลงเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญเช่น การที่มีผู้ชมเข้าไปทำร้ายนักกีฬาภายในสนาม หรือเป็นสาเหตุใดก็ตามจะขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินภายในสนามพิจารณา